Aplikacje dedykowane

Projektujemy i tworzymy dedykowane aplikacje internetowe, ściśle spełniające potrzeby i cele klienta. Wyróżnia nas nowatorskie myślenie i stosowanie nowoczesnych technologii. Gwarantujemy profesjonalizm i sprawną realizację projektu.

Zalety aplikacji dedykowanych

  • Aplikacja stworzona zgodnie z wymaganiami klienta
  • Praktycznie nieograniczone możliwości w kreowaniu funkcjonalności, których nie posiadają produkty seryjne
  • Większe możliwości dopasowania aplikacji do innych, już istniejących systemów klienta
  • Lepsze wsparcie dla klienta w okresie wdrożenia i po nim

Proces powstawania aplikacji:

analiza

Analiza POTRZEB

To pierwszy i kluczowy etap, mający na celu rozpoznanie potrzeb klienta i zebranie wszelkich funkcjonalności – wszystkiego co decyduje o sukcesie całego projektu.

specyfikacja

Specyfikacja WYMAGAŃ

Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb, tworzony jest odpowiedni dokument zawierający jasno określone wymogi wraz ze szczegółowym opisem – po jego akceptacji rozpoczyna się właściwa realizacja.

implementacja

Implementacja

To etap, w którym programiści Venduro przystępują do projektowania i programowania właściwej aplikacji. Podczas trwania całego procesu produkcji oprogramowania pozostajemy w stałym kontakcie z klientem. Dzięki temu możliwe jest niezwłoczne reagowanie na ewentualne zmiany czy konsultacje wstępnie przyjętych założeń.

wdrozenie

Wdrożenie

Ostatni z etapów, w którym aplikacja zostaje uruchomiona u klienta oraz zostają przeprowadzone testy. Po akceptacji aplikacji przez klienta, następuje udostępnienie wdrożonego rozwiązania dla użytkowników końcowych.

Co oferujemy?

Mamy świadomość, że każdy klient jest inny, dlatego tworząc aplikacje dedykowane, dostarczamy zawsze rozwiązania indywidualne, spełniające potrzeby i cele klienta.

W tworzeniu aplikacji internetowych kierujemy się zasadą AAA (Any time, Any where, Any device) – czyli dostosowane do każdego urządzenia, dostępne w każdym miejscu i za każdym razem.

Zależnie od potrzeb tworzymy aplikacje od podstaw lub przy wykorzystaniu darmowych aplikacji, które personalizujemy zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Oferujemy również usługi integracji tworzonego przez nas oprogramowania z innymi systemami informatycznymi.

Skontaktuj się z nami

W sprawie pytań lub zleceń możesz do nas napisać lub zadzwonić.