SOK – System Obsługi Kuratorium

Automatyzuj proces zbierania, gromadzenia i wykorzystywania informacji
związanych z nadzorem pedagogicznym.

Mailing

 • Rozbudowany system mailingowy
 • Wiadomości tekstowe i html
 • Pojedyncze grupy odbiorców
 • Definiowanie odbiorców na podstawie typów placówek oświatowych
 • Planowanie wysyłki w czasie

Planowanie kontroli

 • Zarządzanie kontrolami (tworzenie, archiwizacja)
 • Przydzielanie kontroli wizytatorom
 • Wprowadzanie zaleceń pokontrolnych
 • Załączanie protokołów z kontroli
 • Różnego rodzaju zestawienia i statystyki z możliwością exportu do formatu xlsx

Planowanie ewaluacji

 • Zarządzanie ewaluacjami (tworzenie, archiwizacja)
 • Przydzielanie ewaluatora głównego i pomocniczych
 • Wprowadzanie wyników ewaluacji
 • Załączanie raportów z ewaluacji
 • Różnego rodzaju zestawienia i statystyki z możliwością exportu do formatu xlsx

Ankiety on-line

 • Tworzenie ankiet wewnętrznych skierowanych do pracowników
 • Tworzenie ankiet zewnętrznych skierowanych do dyrektorów placówek oświatowych
 • Eksportowanie ankiet do formatu xlsx i pdf

Konkursy przedmiotowe

 • Zgłaszanie uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych
 • Publikowanie wyników z poszczególnych konkursów na każdym z trzech etapów
 • Eksportowanie danych do formatu xlsx

Analizator SIO

 • Bezpośredni kanał komunikacji dyrektorów placówek z pracownikami Kuratorium Oświaty
 • Przesyłanie informacji o incydentach mających wpływ na zdrowie lub życie uczniów