Projektujemy i tworzymy dedykowane aplikacje internetowe, ściśle spełniające potrzeby i cele klienta. Wyróżnia nas nowatorskie myślenie i stosowanie nowoczesnych technologii. Gwarantujemy profesjonalizm i sprawną realizację projektu.

Indywidualne rozwiązania

Mamy świadomość, że każdy klient jest inny, dlatego tworząc aplikacje dedykowane, dostarczamy zawsze rozwiązania indywidualne, spełniające potrzeby i cele klienta.

Aplikacje zgodne z zasadą AAA

W tworzeniu aplikacji internetowych kierujemy się zasadą AAA (Any time, Any where, Any device) – czyli dostosowane do każdego urządzenia, dostępne w każdym miejscu i za każdym razem.

Aplikacje personalizowane

Zależnie od potrzeb tworzymy aplikacje od podstaw lub przy wykorzystaniu darmowych aplikacji, które personalizujemy zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Integracja oprogramowania

Oferujemy również usługi integracji tworzonego przez nas oprogramowania z innymi systemami informatycznymi.

Proces powstawania aplikacji

Krok 1

ANALIZA POTRZEB

To pierwszy i kluczowy etap, mający na celu rozpoznanie potrzeb klienta i zebranie wszelkich funkcjonalności – wszystkiego co decyduje o sukcesie całego projektu.

Krok 2

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb, tworzony jest odpowiedni dokument zawierający jasno określone wymogi wraz ze szczegółowym opisem – po jego akceptacji rozpoczyna się właściwa realizacja.

Krok 3

IMPLEMENTACJA

To etap, w którym programiści Venduro przystępują do projektowania i programowania właściwej aplikacji. Podczas trwania całego procesu produkcji oprogramowania pozostajemy w stałym kontakcie z klientem.

Krok 4

WDROŻENIE

Ostatni z etapów, w którym aplikacja zostaje uruchomiona u klienta oraz zostają przeprowadzone testy. Po akceptacji aplikacji przez klienta, następuje udostępnienie wdrożonego rozwiązania dla użytkowników końcowych.